Kwalifikacje w sporcie przejrzyste dla trenerów, instruktorów i ich pracodawców

ZSK

Głównym celem projektu jest stworzenie sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. Dzięki niej możliwe będzie uporządkowanie kwalifikacji trenerskich (dyplomów i certyfikatów), funkcjonujących w Polsce w obszarach sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego. Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie pokaże, jakiego rodzaju kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich, przypisanych do poszczególnych poziomów.  Pozwoli to m.in. na porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Dążymy do tego, aby system kwalifikacji funkcjonujących w sporcie był czytelny zarówno dla osób prowadzących zajęcia sportowe (trenerów i instruktorów), jak i dla pracodawców. Jako przedstawiciele sektora chcemy uporządkować nadawanie tytułów zawodowych w sporcie.

Przewidujemy, że na wdrożeniu sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie skorzystają:

  • Pracodawcy: szkoły, kluby, stowarzyszenia sportowe, urzędy, ośrodki zdrowia i rekreacji,
  • Instytucje kształcące kadry i uczestniczące w doskonaleniu ich kompetencji,
  • Trenerzy, instruktorzy, działacze sportowi, pracownicy obiektów sportowo-rekreacyjnych,
  • Uczestnicy zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodnicy, członkowie klubów i stowarzyszeń sportowo-rekreacyjnych.

Zaproszenie

Raport końcowy sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie dostępny jest w zakładce „do pobrania” w formacie PDF.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

więcej>>

Projekt sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie

jest przygotowywany przez:

img5 img3 img1

 

Na zlecenie:

logo

unia

 

 

Konsultacje merytoryczne projektu SRKS
ESE ICCE